Razvoj poslovanja u turizmu

Usluga razvoja poslovanja je naša primarna djelatnost.Razvoj poslovanja se odnosi na upravljanje projektima  razvoja novih proizvoda/usluga i/ili osvajanje novih tržišta, konkretno krozpripremu i implementaciju razvojnih projekata,

Razvoj poslovanja / Razvojni projekti u turizmu

 • Razvoj poslovnog modela i izrada poslovnih planova, marketing planova, investicionih i studija izvodljivosti,
 • Identifikacija prilika i priprema projektnih aplikacija za sklapanje finansijske konstrukcije za razvojne i investicione projekte.

Marketing/ Razvoj i promocija turističkih proizvoda

 • Istraživanja tržišta;
 • Definisanje i implementacija marketing strategija i planova;
 • Priprema i realizacija marketinških kampanja;
 • Digitalni marketing – izradu i održavanje internet stranica i profila na društvenim mrežama, i realizaciju online marketing kampanja.
 • Odnosi sa javnošću.

Organizacija događaja

Usluga organizacije turističkih, kulturnih i sportskih manifestacija.

Kao sve-u-jedan usluga koja obuhvata sve korake od planiranja događaja, organizacije učesnika i realizacije programa, namicanje sredstava za realizaciju događaja (pripema projektnih aplikacija donatora, sponzora, prodaju proizvoda, usluga i ulaznica), promocija događaja, logistička organizacija samog događaja.

Destinacijski menadžment i marketing

Destinacijski menadžment / upravljanje destinacijama

Destinacijski menadžment kao usluga upravljanja marketingom i menadžmentom turističke destinacije, podrazumijeva razvoj parcijalnih i integralnih turistički proizvoda na nivou destinacije. Naglaska stavljamo na promociju i plasman turističkih proizvoda uz pomoć informacionih tehnologija.

Destinacijski menadžment / Savjetovanje

Na nivou turističke destinacije i integralnih turističkih proizvoda radimo:

 • Razvojne projekte u turizmu;
 • Razvoj i promociju turističkih proizvoda i turističkih destinacija;
 • Organizaciju događaja;
 • Obuku kadrova u turizmu;
 • Istraživanja tržišta;
 • Izradu strategija, planova i studija – marketing strategije i master planovi za turističke destinacije, te investicione projekte.

Obuka kadrova u turizmu

Realizujemo progame obuke za razvoj kadrova iz turističkog sektora u domenu menadžmenta i marketinga.