Marketing/ Razvoj i promocija turističkih proizvoda

  • Istraživanja tržišta;
  • Definisanje i implementacija marketing strategija i planova;
  • Priprema i realizacija marketinških kampanja;
  • Digitalni marketing – izradu i održavanje internet stranica i profila na društvenim mrežama, i realizaciju online marketing kampanja.
  • Odnosi sa javnošću.