Obuka kadrova u turizmu

Realizujemo različite progame obuke za razvoj kadrova iz turističkog sektora u domenu menadžmenta i marketinga.

finansiranje razvoja turizma EU fondovi

Finansiranje projekata razvojnih projekata u turizmu iz EU i drugih fondova

Obuka “Finansiranje projekata razvojnih projekata u turizmu iz EU i drugih fondova” je jedna od naših najtraženijih radionica.

Radionicu radimo dva puta godišnje za male grupe do 10 učesnika.

Radionica je namijenjena turističkim organizacijama, lokalnim razvojnim agencijama, opštinama, nevladinim organizacijama, privrednicima, te drugim akterima u sektoru turizma koji direktno ili indirektno učestvuju u kreiranju i razvoju turističke ponude.

Fokus radionice je na projektni menadžment u turizmu. Radionica pokriva i metodologiju razvoja turističke destinacije i složenih turističkih proizvoda, i projektnu metodologiju pripreme projekata za traženje grantova za razvojne projekte u turizmu iz EU i drugih fondova, sa adresiranjem kako potencijalnih izvora finansiranja za turizam tako i specifičnosti projekata u ovom sektoru.

Drugi dan radionice je visoko individualiziran i uglavnom ostavljen za rad na konkretnim projektnim idejama i individualnim projektima, te odgovorima na individualna pitanja učesnika, kako vezano za projekte tako i za razvoj turizma.

Radionica obuhvata:

  • Izvori finansiranja razvojnih projekata u turizmu u BiH;
  • Metodološki pristup razvojnim projektima u turizmu – projekti razvoja turističke destinacije i složenih turističkih proizvoda;
  • Neophodne pripremne radnje za planiranje razvojnih projekata u turizmu;
  • Metodologija pripreme projekta na primjerima projekata u turizmu;
  • Razrada koncepta projekata učesnika radionice.

Najavu slijedećeg termina radioce kao i detalje o datoj radionici možete pronaći u sekciji Edukacije na našoj stranici.