Destinacijski menadžment / upravljanje destinacijama

Destinacijski menadžment kao usluga upravljanja marketingom i menadžmentom turističke destinacije, podrazumijeva razvoj parcijalnih i integralnih turistički proizvoda na nivou destinacije. Naglaska stavljamo na promociju i plasman turističkih proizvoda uz pomoć informacionih tehnologija.

Destinacijski menadžment / Savjetovanje

Na nivou turističke destinacije i integralnih turističkih proizvoda radimo:

  • Razvojne projekte u turizmu;
  • Razvoj i promociju turističkih proizvoda i turističkih destinacija;
  • Organizaciju događaja;
  • Obuku kadrova u turizmu;
  • Istraživanja tržišta;
  • Izradu strategija, planova i studija – marketing strategije i master planovi za turističke destinacije, te investicione projekte.